Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 14 oktober 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Remissväsendets utveckling
Föredragande: UJJ

4. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

5. Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)
Beredning
Föredragande: KD

6. Kontroll och samordning av normgivning under coronapandemin
Beredning
Föredragande: MR
Bilagor


1. Särskilt protokoll
3. KansliPM (delas under ons)
4. Tidigare utsänt material
5-6. KansliPM