Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

13.00 måndag 9 maj 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:47
Datum och tid: 2022-05-09 13:00
Plats: Se kallelse 2021/22:49, bilaga under punkt 1

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Genomgång av vårens granskningsärenden


Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Mall
3. – Ärendelista
– Utkast (delas delvis under fre)