Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 tisdag 10 maj 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:48
Datum och tid: 2022-05-10 09:00
Plats: Se kallelse 2021/22:49, bilaga under punkt 1

       1. Genomgång av vårens granskningsärenden


        Bilagor


        1. Se bilagor under punkt 3 särskild kallelse 2021/22:47