Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 12 maj 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:49
Datum och tid: 2022-05-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Tillträdande statsminister Magdalena Anderssons uttalande i samband med förundersökningen mot ett statsråd - G18-19
Beredning
Föredragande: FP

4. Dåvarande statsministerns och statsministerns agerande vid Europeiska rådets möten i oktober och december 2021 - G14-15 och 22
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns agerande vid TTE-rådets möte i oktober 2021 - G16
Beredning
Föredragande: KÖ

6. Dåvarande näringsministerns hantering av utredningen av konsekvenser av ett eventuellt stopp för Cementas kalkbrytning - G11-12
Beredning
Föredragande: MR

7. Miljöministerns agerande i förhållande till SVT - G28
Beredning
Föredragande: MR

8. Regeringens hantering av beslut om föreskrifter enligt pandemilagen - G26
Beredning
Föredragande: MR

9. Uttalanden av infrastrukturministern i en interpellationsdebatt - G27
Beredning
Föredragande: KL

10. Dåvarande miljö- och klimatministerns uttalanden om små och modulära kärnreaktorer - G3
Beredning
Föredragande: ACB

11. Regeringens och dåvarande miljö- och klimatministerns hantering av ansökningar om tillstånd till anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle - G9-10
Beredning
Föredragande: ACB

12. Utbildningsministerns hantering och kommunikation angående 2018 års Pisa-undersökning - G1
Beredning
Föredragande: KD

13. Granskning av utbildningsministerns dåvarande statssekreterares kontakter med Skolverkets generaldirektör - G7
Beredning
Föredragande: KD

14. Utrikesministerns agerande i samband med ett telefonsamtal - G8
Beredning
Föredragande: KD

15. Näringsministerns uttalande om gruvor - G34
Beredning
Föredragande: KD

16. Försvarsministerns agerande i fråga om tilläggsbeställningar avseende ubåt A26 - G35
Beredning
Föredragande: JD

17. Granskning av regeringens agerande vad gäller evakueringen av lokalanställda tolkar i Afghanistan m.m. - G13
Beredning
Föredragande: LW


Bilagor


1. Särskilt protokoll
3-5. Tidigare utsänt utkast
6-10. Utkast
11-12. Utkast (delas under ons)
13-16. Utkast
17. Utkast (delas under ons)