Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

10.00 tisdag 17 maj 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:50
Datum och tid: 2022-05-17 10:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av regeringens agerande vad gäller evakueringen av lokalanställda tolkar i Afghanistan m.m. - G13
Beredning
Föredragande: LW

4. Regeringens krishantering och dokumentation av densamma under coronapandemin - G33
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens och socialministerns agerande i förhållande till Coronakommissionen - G30 och 32
Beredning
Föredragande: ACB

6. Dåvarande statsministerns och statsministerns agerande vid Europeiska rådets möten i oktober och december 2021 - G14-15 och 22
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns agerande vid TTE-rådets möte i oktober 2021 - G16
Beredning
Föredragande: KÖ

8. Regeringens hantering av beslut om föreskrifter enligt pandemilagen - G26
Beredning
Föredragande: MR


Bilagor


1. Särskilt protokoll
3. Tidigare utsänt utkast
4. Utkast
5-7. Utkast (delas under fre)
8. Utkast