Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 19 maj 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:51
Datum och tid: 2022-05-19 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av regeringens agerande vad gäller evakueringen av lokalanställda tolkar i Afghanistan m.m. - G13
Beredning
Föredragande: LW

4. Regeringens krishantering och dokumentation av densamma under coronapandemin - G33
Beredning
Föredragande: LW

5. Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns agerande vid TTE-rådets möte i oktober 2021 - G16
Beredning
Föredragande: KÖ

6. Fråga om utlämnande av allmän handling
Ev. beslut
Föredragande: MR

Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Förslag till disposition och rubriker
3. Tidigare utsänt utkast
4. Utkast, handlingar från RK (delas under ons)
5. Utkast
6. Material delas vid smtr