Val till Nordiska rådets svenska delegation

09.00 onsdag 13 oktober 2021

Val till Nordiska rådets svenska delegation.

I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Riksdagen väljer för varje riksmöte 20 ordinarie ledamöter och 20 suppleanter till den svenska delegationen till Nordiska rådet. 

Nordiska rådets delegation

Föredragningslista (pdf) Webb-tv: Val till Nordiska rådets svenska delegation