Frågestund

14.00 torsdag 13 januari 2022

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Finansminister Mikael Damberg (S)
  • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
  • Biståndsminister Matilda Ernkrans (S)
  • Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv: Frågestund