Beslut

16.00 onsdag 11 maj 2022
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)