Återrapportering från Europeiska rådets möte

13.00 tisdag 28 juni 2022

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 28 juni. Vid sammanträdet återrapporterar EU-minister Hans Dahlgren (S) från Europeiska rådets möte den 23–24 juni. 

Tid: Tisdagen den 28 juni klockan 13
Plats: Skandiasalen

Hitta till riksdagen

Sammanträdet webbsänds inte men är öppet för allmänhet och media.