Ljusspel på Östra riksdagshuset

Det är hundra år sedan det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt. Det firas med ett ljusspel på Riksdagshusets fasad.

Ljusspelet syns på Östra riksdagshusets fasad, den sida som vetter mot Norrbro.
Det tänds vid solens nedgång varje dag fram till och med 20 september och visas under dygnets mörka timmar.

Ljusspelet är i sin helhet cirka sex minuter.