Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till civilutskottets sammanträde 2022/23:17

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

 1. Information från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  Information om förstudie om nationell fysisk planering

 2. Justering av protokoll

 3. Familjerätt (CU6)
  Fortsatt beredning
  Motioner

 4. Hyresrätt m.m. (CU14)
  Fortsatt beredning
  Motioner

 5. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs (CU16)
  Fortsatt beredning
  Prop. 2022/23:56

 6. Inkommen skrivelse

 7. Övriga frågor

 8. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 9.30​