Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till civilutskottets sammanträde 2022/23:18

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Planering och byggande (CU12)
  Justering
  Motioner
 3. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs (CU16)
  Justering
  Prop. 2022/23:56
 4. Familjerätt (CU6)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 5. Bostadspolitik (CU10)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 6. Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (CU5)
  Beredning
  Skr. 2022/23:22 och motion
 7. Konsumenträtt (CU8)
  Beredning
  Motioner
 8. Överlämnande av motionsyrkande
  Fråga om överlämnande av motionsyrkande till miljö- och jordbruksutskottet, ev. beslut
 9. Överläggning om EU-förslag
  Fråga om överläggning med regeringen om förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten, COM(2022) 702, och förslag till EU:s föräldraskapsförordning, COM(2022) 695, ev. beslut
 10. Övriga frågor
 11. Nästa sammanträde
  Preliminärt tisdagen den 28 mars 2023 kl. 11.00 ​