EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 25 november 2022

Reviderad kallelse till EU-nämndens sammanträde (utskick 2) 2022/23:13

Datum och tid: Fredag 2022-11-25 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

1. Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Anders Hall Information och samråd inför extrainsatt möte i rådet den 25 november 2022

2. (ca kl. 09.20) Utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor Statsrådet Lotta Edholm Återrapport från möte i rådet den 4-5 april 2022 Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 november 2022

3. (ca kl. 09.35) Utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor Kulturminister Parisa Liljestrand Återrapport från möte i rådet den 4-5 april 2022 Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 november 2022

4. (ca kl. 09.50) Utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor Kulturminister Parisa Liljestrand Återrapport från möte i rådet den 4-5 april 2022 Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 november 2022

5. (ca kl. 10.05) Konkurrenskraftsfrågor – forskning och rymd Statssekreterare Maria Nilsson Återrapport från möte i rådet den 10 juni 2022 Information och samråd inför möte i rådet den 2 december 2022

6. (ca kl. 10.35) Utrikes frågor – utveckling Statssekreterare Diana Janse Återrapport från möte i rådet den 20 maj 2022 Information och samråd inför möte i rådet den 28 november 2022 

7. (ca kl. 11.05) Konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri
Energi- och näringsminister Ebba Busch
Återrapport från möte i rådet den 29 september 2022
Information och samråd inför möte i rådet den 1 december 2022

8. Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 8 och 11 november samt
protokoll från sammanträdet den 18 november 2022.

9. (ev.) Övriga frågor


Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 2 december kl. 09.00
i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Transport, telekommunikations- och energifrågor
* Ekonomiska och finansiella frågor
* Rättsliga och inrikes frågor
* Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Bilagor
Till p. 1 (Rättsliga och inrikes frågor)
Från Justitiedepartementet:
- Kommenterad dagordning
- Kommissionens handlingsplan, dp 2

Till p. 5-6 (Konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri
samt forskning och rymd)
Från Utbildningsdepartementet:
- Utkast till rekommendation (14448/22), dp 12

Till p. 7 (Utrikes frågor - utveckling)
Från Utrikesdepartementet:
- Återrapport från möte i rådet den 20 maj 2022 (finns att hämta i
bankhallen)​