EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 17 mars 2023

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2022/23:32

Datum och tid: Fredag 2023-03-17 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

​1.      Utrikesfrågor
Utrikesminister Tobias Billström
Återrapport från möte i rådet den 20 februari 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2023

2.      (ca kl. 9.45) Utrikesfrågor
Utrikesminister Tobias Billström
Försvarsminister Pål Jonson
Återrapport från möte i rådet den 15 november 2023
Återrapport från informellt möte den 7–8 mars 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2023

3.      (ca kl. 10.15) Allmänna frågor
Statsrådet Jessika Roswall
Utrikesminister Tobias Billström
Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2023

4.      (ca kl. 10.30) Allmänna frågor
Statsrådet Jessika Roswall
Återrapport från möte i rådet den 21 februari 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2023

5.      (ca kl. 10.55) Jordbruks- och fiskefrågor
Landsbygdsminister Peter Kullgren
Återrapport från möte i rådet den 30 januari 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2023

6.      Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 3 mars 2023 samt protokoll från den 10 och 14 mars 2023.

7.      (ev.) Övriga frågor

 
Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 22 mars 2023 kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Europeiska rådetBilagor

Till p. 3-4 (Allmänna frågor)
Från Statsrådsberedningen
- Utkast beslut (6927/23), dp 4 a

- Bilaga beslut (6927/23 ADD 1), dp 4 a

- Utkast beslut (COM(2023) 123), dp 4 b

- Bilaga beslut (COM(2023 ANNEX) 123, dp 4 b