EU-nämndens sammanträde

08.40 tisdag 14 mars 2023

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2022/23:33

Datum och tid: Tisdag 2023-03-14 kl. 08:40
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. ​Medgivande om deltagande på distans

 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 mars 2023

 3. (ev.) Övriga frågor

   
  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 mars kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikesfrågor
  * Utrikesfrågor-försvar
  * Allmänna frågor
  * Jordbruks- och fiskefrågor