EU-nämndens sammanträde

09.00 onsdag 22 mars 2023

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2022/23:34

Datum och tid: Onsdag 2023-03-22 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. ​Europeiska rådet
  Statsminister Ulf Kristersson
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 23–24 mars 2023

 2. (ev.) Övriga frågor
   

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 24 mars kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Transport-, telekommunikations- och energifrågor