EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 26 maj 2023

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2022/23:41

Datum och tid: Fredag 2023-05-26 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

1.      Allmänna frågor
Statsrådet Jessika Roswall
Återrapport från möte i rådet den 21 mars 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 30 maj 2023

2.      (ca kl. 09.20) Transport-, telekommunikations- och energifrågor
Statsrådet Erik Slottner
Återrapport från möte i rådet den 6 december 2022
Information och samråd inför möte i rådet den 2 juni 2023

3.      (ca kl. 09.35) Transport-, telekommunikations- och energifrågor
Statssekreterare Johan Davidsson
Återrapport från möte i rådet den 5 december 2022
Återrapport från informellt ministermöte den 27–28 februari 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 1 juni 2023

4.      (ca kl. 09.45) Jordbruks- och fiskefrågor
Landsbygdsminister Peter Kullgren
Återrapport från möte i rådet den 25 april 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 30 maj 2023

5.      Justering
Uppteckningar från den 12 maj 2023 och protokoll från den 17 maj 2023.

6.      (ev.) Övriga frågor

 
Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 2 juni 2023 kl. 08.30 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Rättsliga och inrikes frågor

 
Bilagor

Till p. 1 (Allmänna frågor)
Från Statsrådsberedningen
- Utkast kommenterad dagordning inför Europeiska rådet den 29­–30 juni 2023 (8745/23), dp 3

Till p. 3 (Transport-, telekommunikations- och energifrågor)
Från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
- Återrapport från informellt ministermöte den 27–28 februari 2023

Till p. 4 (Jordbruks- och fiskefrågor)
Från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
- Diskussionsunderlag (9647/23), dp 4