Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till försvarsutskottets sammanträde 2022/23:25

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ5-32

Föredragningslista

 1. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 20 mars 2023
  - Försvarsminister Pål Jonson
 2. (Kl. 10.30) Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (RiR 2022:19)
  - Riksrevisor Helena Lindberg
 3. Justering av protokoll
 4. Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (FöU3)
  Beredning
  Skrivelse 2022/23:37
 5. Samhällets krisberedskap (FöU7)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 6. EU-frågor
 7. Anmälningar och kanslimeddelanden
 8. Övriga frågor
 9. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 09.00