Finansutskottets sammanträde

10.00 torsdag 1 december 2022

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:17

Datum och tid: Torsdag 2022-12-01 kl. 10:00
Plats: RÖ5-10

Föredragningslista

1. Översynen av den ekonomiska styrningen i EU
Överläggning
Finansminister Elisabeth Svantesson​

2. Aktuella EU-ärenden​
Information
Finansminister Elisabeth Svantesson

  • EU-stöd till Ukraina
  • Inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023
     

3. Omedelbara betalningar i euro
Överläggning
Finansmarknadsminister Niklas Wykman
COM(2022) 546

4. Aktuella EU-ärenden
Information
Finansmarknadsminister Niklas Wykman
Inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 inom finansmarknadsfrågor

5.  Anmälningar


6. Justering av protokoll​​

7. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (FiU14)
Justering
Prop. 2022/23:7

8. Rätt till betalkonto i fler banker (FiU16)
Justering
Prop. 2022/23:10

9. Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)
Justering
Prop. 2022/23:8

10. Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online (FiU18)
Justering
Prop. 2022/23:9


11. Höständringsbudget för 2022 (FiU11)
Beredning
Prop. 2022/23:2


12. Övrigt

13. Nästa sammanträde
Tisdag 6 december kl. 11.00​