Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:39

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:30
Plats: RÖ5-10

Föredragningslista

1. Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter
Information 
Statssekreterare Carolina Lindholm, Finansdepartementet

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll
Protokoll nr 2022/23:37 och 38. 

4. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Fortsatt beredning 
Motioner 

5. Kommunala frågor (FiU26)
Fortsatt beredning 
Motioner 

6. Offentlig upphandling (FiU34)
Fortsatt beredning 
Motioner

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 21 mars kl. 11.00 i Skandiasalen