Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:40

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

​1. Inför vårmöten i IMF/WB (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
- Finansminister Elisabeth Svantesson
- Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
- Riksbankschef Erik Thedéen

2. Den aktuella situationen på de finansiella marknaderna 
Information 
- Finansmarknadsminister Niklas Wykman
- Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm 
- Riksbankschef Erik Thedéen
- Generaldirektör Daniel Barr, Finansinspektionen

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll
Protokoll nr 2022/23:39.

5. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering 
Motioner

6. Kommunala frågor (FiU26)
Justering 
Motioner

7. Offentlig upphandling (FiU34)
Justering
Motioner

8. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Fortsatt beredning
Skr. 2022/23:51, motioner

9. Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina (FiU38)
Beredning 
Prop. 2022/23:92

10. Övrigt 

11. Nästa sammanträde
Onsdag 22 mars kl. 09.00​