Finansutskottets sammanträde

09.00 onsdag 22 mars 2023

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:41

Datum och tid: Onsdag 2023-03-22 kl. 09:00
Plats: RÖ5-10

Föredragningslista

​1. Anmälningar

2. Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina (FiU38)
Justering
Prop. 2022/23:92
 
3. Offentlig upphandling (FiU34)
Justering
Motioner

4. Övrigt
Nästa sammanträde
Torsdag 23 mars kl. 10.30