Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till finansutskottets sammanträde 2022/23:42

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:30
Plats: RÖ5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Justering
Skr. 2022/23:51, motioner

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 28 mars kl.11.00 i Skandiasalen