Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2022/23:19

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll

 2. Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (JuU8)
  Beredning
  Proposition 2022/23:53 och motioner

 3. Polisfrågor (JuU10)
  Beredning
  Motioner

 4. Kriminalvårdsfrågor (JuU13)
  Beredning
  Motioner

 5. Försök till subventionsmissbruk (JuU18)
  Beredning
  Proposition 2022/23:55

 6. Inkomna skrivelser

 7. Utskottsresa till Haag och Amsterdam

 8. Övriga frågor

 9. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 11.00.​