Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2022/23:21

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:00
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

 1. Aktuella EU-frågor
  Information
  Statsrådet Charlotte Kugelberg, Justitiedepartementet
  – Direktivförslaget om ogrundade rättsprocesser (SLAPP)

  Förslag till förordning om screening av tredjelandsmedborgare

  – Direktivförslaget om mäns våld mot kvinnor

  – Konferens om människohandel i Stockholm

 2. Justering av protokoll

 3. Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (JuU9)
  Justering
  Proposition 2022/23:43 och motioner

 4. Processrättsliga frågor (JuU12)
  Justering
  Motioner

 5. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
  Fortsatt beredning
  Motioner

 6. Vapenfrågor (JuU17)
  Fortsatt beredning
  Motioner

 7. Inkomna EU-dokument

 8. Inkomna skrivelser

 9. Övriga frågor

 10. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.00.​