Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 mars 2023

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:33

Datum och tid: Tisdag 2023-03-14 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

  1. ​Justering av protokoll
  2. Anmälningar
  3. Riksdagens arbetsformer m.m (KU18)
    Fortsatt bredning
    Motioner
  4. Övriga frågor
  5. Granskning av regeringen
  6. Nästa sammanträde