Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:34

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Aktuella EU-frågor under det svenska ordförandeskapet
  Information
  Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall med medarbetare
  vid Kulturdepartementet
 2. Justering av protokoll
 3. Anmälningar
 4. EU-bevakning
 5. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU27)
  Justering
  Motioner
 6. 2022 års rapport om rättsstatsprincipen (KU31)
  Justering
  COM(2022) 500
 7. Allmänna helgdagar m.m. (KU19)  
  Fortsatt beredning
  Motioner
 8. Offentlighet, sekretess och integritet (KU25)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 9.  Kommunala och regionala frågor (KU29)
   Fortsatt beredning
   Motioner 
 10. Översyn av JO-ämbetet (KU32)
  Fortsatt beredning
  Framst. 2022/23:RS2
 11. Övriga frågor
 12. Granskning av regeringen
 13. Nästa sammanträde