Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:35

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Allmänna helgdagar m.m. (KU19)  
  Justering
  Motioner
 4. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU18)
  Fortsatt bredning
  Motioner
 5. Författningsfrågor (KU30)
  Beredning
  Motioner
 6. Översyn av JO-ämbetet (KU32)
  Fortsatt beredning
  Framst. 2022/23:RS2
 7. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
  Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig
  Skr. 2022/23:75
  Redog. 2022/23:RS4
 8. Övriga frågor
 9. Granskning av regeringen
 10. Nästa sammanträde