Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:36

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. EU-bevakning
 4. Val av JO
  Beslut
  Föredragande: PN
 5. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU18)
  Justering
  Motioner
  Föredragande: JJ
 6. Offentlighet, sekretess och integritet (KU25)
  Justering
  Motioner
  Föredragande: JJ
 7. Kommunala och regionala frågor (KU29)
  Justering
  Motioner 
  Föredragande: AB
 8. Övriga frågor
 9. Granskning av regeringen
 10. Nästa sammanträde