Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 28 mars 2023

Kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:37

Datum och tid: Tisdag 2023-03-28 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Innehållsvillkor för public service på internet (KU34)
  Fråga om att ge kulturutskottet tillfälle att yttra sig
  Prop. 2022/23:83
 4. Översyn av JO-ämbetet (KU32)
  Fortsatt beredning
  Framst. 2022/23:RS2
 5. Interparlamentarisk konferens om lagstiftningens motståndskraft, vallagar eller informationsmanipulationskampanjer
  Återrapport
 6. Övriga frågor
 7. Granskning av regeringen
 8. Nästa sammanträde