Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till kulturutskottets sammanträde 2022/23:23

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ7-35

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
  Justering av protokoll 2022/23:22

 2. Kultur för alla (KrU8)
  Beredning

 3. Frågor om film och public service (KrU9)
  Beredning

 4. Närvaro vid slutna sammanträden

 5. Inkomna skrivelser

 6. Övriga frågor

 7. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 09.30