Kulturutskottets sammanträde

09.30 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till kulturutskottets sammanträde 2022/23:24

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 09:30
Plats: RÖ7-35

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll

 2. Information från Kulturdepartementet
  Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall informerar i EU-frågor

 3. Idrotts- och friluftslivsfrågor (KrU11)
  Beredning

 4. Inkomna skrivelser

 5. Övriga frågor

 6. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 11 april 2023 kl. 11.00