Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 16 mars 2023

Reviderad kallelse till miljö- och jordbruksutskottets sammanträde 2022/23:32

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 08:00
Plats: RÖ7-26

Föredragningslista

 1. Rådsslutsatser om bioekonomins möjligheter
  Överläggning
  Peter Kullgren
  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
 2. Jordbruks- och fiskeråd 20 mars
  Information
  Peter Kullgren
  Landsbygds-och infrastrukturdepartementet
 3. Justering av protokoll
 4. Jordbrukspolitik (MJU11)
  Motioner
  Justering
 5. Jakt och viltvård (MJU12)
  Motioner
  Fortsatt behandling
 6. Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och direktiv (EU) 2019/904 och om upphävande av direktiv 94/62/EG
  Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
  COM(2022) 677
 7. Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
  Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
  COM(2023) 63
 8. Inkomna EU-dokument
 9. Forskningsförmiddag den 8 juni 2023
  Beslut om tema för miljö- och jordbruksutskottet
 10. Övriga frågor
 11. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 10.00