Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till miljö- och jordbruksutskottets sammanträde 2022/23:33

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:00
Plats: RÖ7-26

Föredragningslista

 1. ​Information från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
  Generaldirektör Ann Lindberg informerar om SVA:s verksamhet och i myndigheten aktuella frågor
 2. Justering av protokoll
 3. Jakt och viltvård (MJU12)
  Motioner
  Justering
 4. Övergripande miljöfrågor (MJU13)
  Motioner
  Beredning
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller den digitala märkningen av EU-gödselprodukter
  Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
  COM(2023) 98
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda regler om införsel till Nordirland från andra delar av Förenade kunga­riket av vissa sändningar av detaljhandelsvaror, växter för plantering, utsädespotatis, maskiner och vissa fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål samt om förflyttning utan kommersiellt syfte av vissa sällskapsdjur till Nordirland
  Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
  COM(2023) 124
 7. Överlämnande av motion
  Fråga om överlämnande av motion till civilutskottet
 8. Övriga frågor
 9. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 28 mars 2023 kl. 11.00