Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till näringsutskottets sammanträde 2022/23:25

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ4-27

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Stigande livsmedelspriser ur ett konkurrensperspektiv
  Information
  Generaldirektör Rikard Jermsten, Konkurrensverket
 3. Handelspolitik (NU12)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 4. Mineralpolitik (NU13)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 5. Framtagandet av utskottets förslag till riksdagsbeslut
 6. Näringspolitik (NU16)
  Beredning
  Motioner
  Föredragningspromemoria
 7. Fråga om utskottsinitiativ om prissättningen på elmarknaden
  Behandling, ev. beslut
 8. OECD-möte den 4–5 april 2023
  Fråga om deltagande. Ev. beslut
 9. Övriga frågor
  a) Kanslimeddelanden
  b) Ev. övriga frågor
 10. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 10.00​