Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till näringsutskottets sammanträde 2022/23:26

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:00
Plats: RÖ4-27

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Fråga om överläggning med regeringen
  Beslut
 3. Förlängning av den s.k. gasbesparingsförordningen
  Överläggning
  COM(2023) 173 och COM(2023) 174
  Statssekreterare Daniel Liljeberg, Klimat- och näringslivsdepartementet
 4. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE-energi)
  Statssekreterare Daniel Liljeberg, Klimat- och näringslivsdepartementet
  a) Återrapporter
  b) Information inför rådsmötet den 28 mars 2023
 5. Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
  Information (kl.10.30)
  Klimat- och näringslivsdepartementet
 6. Handelspolitik (NU12)
  Justering
  Motioner
 7. Mineralpolitik (NU13)
  Justering
  Motioner
 8. Immaterialrättsfrågor (NU14)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 9. Regelförenkling för företag (NU15)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 10. Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster (NU9)
  Fortsatt beredning
  Proposition 2022/23:59 och motioner
 11. Övriga frågor
  a) Kanslimeddelanden
  b) Ev. övriga frågor
 12. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.00.​