Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till socialförsäkringsutskottets sammanträde 2022/23:10

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 10:00
Plats: RÖ4-43

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Riksrevisionens rapport Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen (SfU7)
  Justering
  Skrivelse 2021/22:266 och motion
 3. Riksrevisionens rapport I väntan på dom – migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål (SfU8)
  Justering
  Skrivelse 2021/22:282 och motioner
 4. Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (SfU9)
  Justering
  Proposition 2021/22:284 och motioner
 5. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
  ISF presenterar rapporterna
  Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg, 2022:4
  Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, 2022:5
 6. Situationen längs med samtliga migrationsrutter
  Överläggning
 7. Kanslimeddelanden
 8. Övriga frågor
 9. Nästa sammanträde
  Torsdag den 1 december 2022 kl. 10.00