Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 1 december 2022

Kallelse till skatteutskottets sammanträde 2022/23:10

Datum och tid: Torsdag 2022-12-01 kl. 10:00
Plats: RÖ4-09

Föredragningslista

​1.      Justering av protokoll

2.      Kanslimeddelanden

3.      Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Carolina Lindholm med medarbetare, Finansdepartementet

4.      Direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn
Överläggning
Statssekreterare Carolina Lindholm med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2022) 216

5.      Direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål och ändring av direktiv 2011/16/EU
Överläggning
Statssekreterare Carolina Lindholm med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2021) 565

6.      Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation (SkU6)
Beredning
Prop. 2022/23:11

7.      Övriga frågor

8.      Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 december 2022 kl. 11.00​