Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till skatteutskottets sammanträde 2022/23:22

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ4-09

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Kanslimeddelanden
 3. EU-dokument
 4. Företag, kapital och fastighet (SkU12)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 5. Mervärdesskatt (SkU15)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 6. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC8 (SkU23)
  Subsidiaritetsprövning.
  Fortsatt beredning
 7. Övriga frågor
 8. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 11.00​