Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till skatteutskottets sammanträde 2022/23:23

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ4-09

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Kanslimeddelanden
 3. Bättre möjligheter för skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten (SkU8)
  Justering
  Prop. 2022/23:41 och motioner
 4. Anmälan om kammardebatt om Bättre möjligheter för skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten (SkU8), onsdagen den 29 mars 2023
 5. Skatteförfarande (SkU13)
  Justering
  Motioner
 6. Anmälan om kammardebatt om Skatteförfarande (SkU13), tisdagen den 9 maj 2023
 7. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC8 (SkU23)
  Justering
  COM(2022) 707
 8. Anmälan om kammardebatt om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC8 (SkU23), onsdagen den 29 mars 2023
 9. Övriga frågor
 10. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.00​