Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 24 november 2022

Kallelse till skatteutskottets sammanträde 2022/23:8

Datum och tid: Torsdag 2022-11-24 kl. 10:00
Plats: RÖ4-09

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Kanslimeddelanden
 3. Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (SkU3)
  Justering
  Prop. 2022/23:6 och motion
 4. Anmälan om kammardebatt om Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (SkU3), onsdagen den 30 november 2022
 5. Stärkt system för samordningsnummer (SkU4)
  Justering
  Prop. 2021/22:276 och motioner
 6. Anmälan om kammardebatt om Stärkt system för samordningsnummer (SkU4), onsdagen den 30 november 2022
 7. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 vad gäller utbyte av information i de elektroniska registren över ekonomiska aktörer som flyttar punktskattepliktiga varor mellan medlemsstater för kommersiella ändamål
  Subsidiaritetsprövning
  Beredning, ev. beslut
  COM(2022) 539
 8. Inkomna skrivelser
 9. Övriga frågor
 10. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 29 november 2022 kl. 11.00​