Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 mars 2023

Kallelse till socialutskottets sammanträde 2022/23:26

Datum och tid: Tisdag 2023-03-14 kl. 11:00
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

 1. Information från Riksrevisionen
  Riksrevisor Helena Lindberg presenterar granskningsrapporten Statens insatser mot brister inom äldrevård och -omsorg
 2. Justering av protokoll
 3. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU13)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 4. Genomförande av tillgänglighetsdirektivet (SoU10)
  Beredning
  Proposition 2022/23:42 och motioner
 5. Inkomna skrivelser
 6. Övriga frågor
 7. Nästa sammanträde
  Torsdag den 16 mars 2023 kl. 10.00​