Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till socialutskottets sammanträde 2022/23:27

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)
  Justering
  Motioner
 3. Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SoU23)
  Justering
  Proposition 2022/23:31
 4. Inkomna skrivelser
 5. Övriga frågor
 6. Nästa sammanträde
  Tisdag den 21 mars 2023 kl. 11.00​