Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till socialutskottets sammanträde 2022/23:28

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

 1. Information från Läkemedelsverket
  Generaldirektör Björn Eriksson informerar dels om verksamheten samt aktuella frågor och utmaningar, dels om läkemedelsleveranser i glesbygd.
 2. Justering av protokoll
 3. Hälso- och sjukvårdens organisation (SoU12)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 4. Överlämnade av motionsyrkande
  Fråga om överlämnande av motionsyrkande till socialförsäkringsutskottet,
  ev. beslut
 5. Inkomna skrivelser
 6. Övriga frågor
 7. Nästa sammanträde
  Torsdag den 23 mars 2023 kl. 10.00​