Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till socialutskottets sammanträde 2022/23:29

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:00
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

 1. Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista (SoU27)
  Justering
  Proposition 2022/23:57
 2. Justering av protokoll
 3. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU13)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 4. Folkhälsa (SoU20)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 5. Socialtjänstens arbete (SoU16)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 6. Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap (SoU11)
  Fortsatt beredning
  Proposition 2022/23:45 och motioner
 7. Fråga om initiativ om brottsförebyggande insatser från fem års ålder
  Fortsatt beredning, ev. beslut
 8. Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap (SoU14)
  Beredning
  Motioner
 9. Inkomna skrivelser
 10. Övriga frågor
 11. Nästa sammanträde
  Torsdag den 30 mars 2023 kl. 10.00​