Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 mars 2023

Kallelse till trafikutskottets sammanträde 2022/23:19

Datum och tid: Tisdag 2023-03-14 kl. 11:00
Plats: RÖ7-23

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. EU-information
  Information
  Statsrådet Andreas Carlson, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
 3. Information från Statskontoret
  Företrädare för Statskontoret informerar om utredningen om Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform
 4. Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (TU8)
  Beredning
  Prop. 2022/23:62 och motioner
 5. Övriga frågor
 6. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 21 mars kl.11.00​