Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Kallelse till trafikutskottets sammanträde 2022/23:20

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ7-23

Föredragningslista

 1. Justering av protokoll
 2. Yrkestrafik och taxi (TU6)
  Justering
  Motioner
 3. Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (TU8)
  Justering
  Prop. 2022/23:62 och motioner
 4. Information om flygplatsutredningen
  Utredaren Peter Norman informerar om utredningen om Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet (Ds 2023:3)
 5. Sjöfartsfrågor (TU7)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 6. Vägtrafik- och fordonsfrågor (TU10)
  Beredning
  Motioner
 7. Inkommen skrivelse
 8. Fråga om utskottsinitiativ om Trafikverkets upphandling av sovvagnar
  Behandling, ev. beslut
 9. Övriga frågor
 10. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 30 mars kl. 10.00​