Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 1 december 2022

Kallelse till trafikutskottets sammanträde 2022/23:8

Datum och tid: Torsdag 2022-12-01 kl. 10:00
Plats: RÖ7-23

Föredragningslista

 1. Information från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)
  Generaldirektör Anna Eriksson med medarbetare från DIGG presenterar myndighetens verksamhet och aktuella frågor
 2. Information från Riksrevisionen
  Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare från Riksrevisionen informerar om granskningsrapporten Transportstyrelsens tillsyn (RiR 2022:24)
 3. Justering av protokoll
 4. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
  Beredning
  Prop. 2022/23:1 och motioner
 5. Inkommen skrivelse
 6. Övriga frågor
 7. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 6 december kl. 11.00​