Utrikesutskottets sammanträde

09.00 onsdag 15 mars 2023

Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2022/23:29

Datum och tid: Onsdag 2023-03-15 kl. 09:00
Plats: RÖ2-08

Föredragningslista

  1. ​Sveriges medlemskap i Nato (UU16)
    Fortsatt beredning
  2. Justering av protokoll
  3. Inkomna handlingar
  4. Kanslimeddelanden
  5. Övriga frågor
  6. Nästa sammanträde
    Torsdag 16 mars 2023